Online marketing a bezpečnost na internetu

Firemní
online
marketing

  • analýzy situace a trendů
  • příprava strategií
  • realizace kampaní

+

Bezpečnost
na internetu

  • popis prostředí
  • ochrana proti hrozbám
  • příprava na budoucnost

+

Projekty
pro
skupiny

  • dezinformace a jejich vliv
  • jak se chovat v online světě
  • připraveni na budoucnost